Com impulsar la Compra Pública ESTRATÈGICA I Responsable


A Facto apostem per un impuls de la compra pública estratègica i responsable, que va més enllà de la incorporació de clàusules socials, mediambientals o ètiques. Per tant, treballem des d’una visió estratègica global en els procediments de contractació incorporant els elements que descriurem a continuació.

Aspectes previs

 • Elaboració de pressupostos base segons preus de mercat.
 • Realització de consultes preliminars al mercat.
 • Generació de directoris d’empreses per tal de facilitar la col·laboració público-privada.

Tria del procediment de contractació

 • Impuls de contractes reservats segons disposició addicional 4rta.
 • Impuls de contractes reservats segons disposició addicional 48ena.
 • Establiment de lots i limitació d’adjudicació de lots a la mateixa empresa per facilitar la concurrència.
 • Definició de criteris de solvència que facilitin la concurrència de PIMES i empreses d’ESS.

Definició de criteris d’adjudicació

 • Aplicació de clàusules socials, ambientals i ètiques en els criteris d’adjudicació automàtics.
 • Establir equilibri dels criteris de valoració per cercar la millor relació cost eficiència.
 • Establiment de criteris de valor i condicions de qualitat mínimes.

Definició de mesures especials d’execució

 • Aplicació de clàusules socials, ambientals i ètiques.
 • Aplicació de clàusules de foment de les PIMES i l’ESS.
 • Definició dels sistemes de supervisió i verificació del seu compliment.

Altres estratègies per impulsar la CPER

 • Formació per a empreses licitadores locals per millorar les seves competències.
 • Formació a personal tècnic de l’administració en compra pública i com impulsar la compra pública estratègica i responsable.
 • Espais de networking per facilitar la concurrència de PIMES i ESS a través d’integracions de solvència i d’UTE.
 • Elaboració d’informes territorials, guies i anàlisis sobre contractació pública.
guia_administracio
Descarrega

"Guia ràpida sobre CPR per a l'Administració Pública"

  Contacta'ns

  Vols fer alguna consulta?

  info@comprapublicaresponsable.cat
  93 138 33 33
  De dilluns a dijous de 9 a 18 h
  Divendres de 9 a 14 h