Serveis per a la Administració


Des del nostre equip professional treballem per oferir serveis als ens contractants per tal d'agilitzar els procediments de contractació, garantint el compliment legislatiu actual i incorporant mesures de compra pública responsable. Dissenyem estratègies i guies de contractació, elaborem plecs, pressupostos i definim criteris d'adjudicació.

Portafoli de serveis per a l'Administració Pública

Visualitza o descarrega el portafoli.

Elaboració d’informes i guies de compra pública estratègica i responsable territorials i sobre l’estat de la compra pública.

Combinem l’anàlisi quantitativa i qualitatiu amb una metodologia participativa per a l’obtenció d’indicadors en matèria de contractació que permetin el disseny d’estratègies per a la millora de la compra pública territorial. Analitzem la tipologia adjudicatària, etc.

Assessorament, redacció i elaboració de plecs per a procediments de licitació.

Donem suport a l’elaboració de procediments de contractació elaborant estudis de mercat, calculem pressupostos base de licitació, redactant el plec de condicions i sempre vetllant per la inclusió de criteris i estratègies de CPER i foment de l’ESS i les PIMES.

Formació especialitzada a personal tècnic de l’administració.

Capacitem a personal de l’administració en matèria de contractació pública i en el desplegament de mesures de CPER a través de sessions teòriques i pràctiques.

Facilitació de l’accés a la compra pública de l’ESS a través del desplegament estratègic de contractacions reservades (DA 4a i 48a).

Donem suport per a l’impuls de la contractació reservada realitzant estudis de mercat, analitzant les possibilitats de reserva de cada procediment i dissenyant el procediment.

Programes d’acompanyament i formació per al teixit socioempresarial local.

Dissenyem itineraris formatius per capacitar l’ESS, les PIMES i el teixit socioempresarial local per tal de facilitar la seva concurrència. Combinem aquest servei amb l’oferta de serveis d’assessorament individualitzat.

guia_administracio
Descarrega

"Guia ràpida sobre CPR per a l'Administració Pública"

  Contacta'ns

  Vols fer alguna consulta?

  info@comprapublicaresponsable.cat
  93 138 33 33
  De dilluns a dijous de 9 a 18 h
  Divendres de 9 a 14 h