Serveis per a empreses i entitats licitADORES


Oferim solucions a mida a empreses i entitats independentment dels seus coneixements i experiència en el camp de la contractació pública. Formem a empreses i les acompanyem en tot allò que necessitin en relació a les licitacions: cerca i planificació de licitacions, anàlisi de plecs, proposicions econòmiques, suport jurídic i administratiu, etc.

Portafoli de serveis per a entitats i empreses

Visualitza o descarrega el portafoli.

Recerca i planificació de licitacions

Realitzem estudis de mercat per a organitzacions licitadores per determinar oportunitats de mercat i facilitem la planificació, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal.

Gerència delegada en l’àmbit de la contractació pública

Organitzem i coordinem departaments o equips per optimitzar els processos de licitació i millorar la capacitat licitadora. També optimitzem els processos d’elaboració de proposicions tècniques, automàtiques i econòmiques.

Acompanyament i constitució d’UTE

Oferim acompanyament jurídic a la constitució d’UTE (Unió Temporal d’Empreses), així com la seva gestió. També facilitem processos d’integració de solvència per mitjans externs.

Assessorament i recursos jurídics en matèria de contractació pública

Oferim suport en processos de reclamació amb l’administració i preparem i presentem recursos per a procediments de contractació.

Informes d’anàlisi i desplegament d’estratègies de millora de competències licitadores

Elaborem informes de millora contínua per a organitzacions i dissenyem plans d’acció per a incrementar la capacitat licitadora i l’optimització de recursos.

Assessorament de suport en matèria de licitacions

Si teniu dubtes en qualsevol fase d’un procediment de licitació (preparació, presentació o execució) de manera estable o puntual oferim servei de resolució de consultes i assessorament.

Formació adaptada a equips de treball

Dissenyem formacions adaptades a cada organització implementant itineraris per al coneixement del sector públic i la millora de les competències licitadores.

guia_empreses_ok
Descarrega

"Guia ràpida sobre CPR per a empreses i entitats licitadores"

  Contacta'ns

  Vols fer alguna consulta?

  info@comprapublicaresponsable.cat
  93 138 33 33
  De dilluns a dijous de 9 a 18 h
  Divendres de 9 a 14 h