TEXTS LEGALS

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, comprapublicaresponsable.cat, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Facto Cooperativa, SCCL, amb NIF: F66633389, les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Carrer de Comerç, 33, entl. 1. 08003 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 138 33 33
Email de contacte: info@facto.cat

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Facto Cooperativa, SCCL es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment Facto Cooperativa, SCCL pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per la persona usuària té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que la persona usuària hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat la persona usuària.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de la persona usuària.

LA PERSONA USUÀRIA

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Facto Cooperativa, SCCL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. La persona usuària assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Facto Cooperativa, SCCL sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per la persona usuària als formularis estesos per Facto Cooperativa, SCCL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, la persona usuària notificarà de forma immediata a Facto Cooperativa, SCCL sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i /o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Facto Cooperativa, SCCL i la persona usuària.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Facto Cooperativa, SCCL s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Facto Cooperativa, SCCL no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Facto Cooperativa, SCCL farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de la persona usuària. En cap cas Facto Cooperativa, SCCL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Facto Cooperativa, SCCL tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Facto Cooperativa, SCCL posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/ o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Facto Cooperativa, SCCL no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Facto Cooperativa, SCCL en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Facto Cooperativa, SCCL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Facto Cooperativa, SCCL i que siguin enllaçats a aquest Lloc Web.

La persona usuària o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Facto Cooperativa, SCCL haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Facto Cooperativa, SCCL.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Facto Cooperativa, SCCL, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Facto Cooperativa, SCCL.

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre Facto Cooperativa, SCCL i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Facto Cooperativa, SCCL dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Facto Cooperativa, SCCL per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de Facto Cooperativa, SCCL.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Facto Cooperativa, SCCL. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. La persona usuària, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que la persona usuària o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Facto Cooperativa, SCCL a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Facto Cooperativa, SCCL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre la persona usuària i Facto Cooperativa, SCCL es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.

En la web comprapublicaresponsable.cat utilitzem cookies per a facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per a permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem.

En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-lo detalladament de l’ús que es realitza en la nostra web.

Es denominen cookies a uns petits arxius que es graven en el navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la seva identitat, ni cap dada personal, ni accedeix al contingut emmagatzemat en el seu dispositiu, però sí que permet al nostre sistema identificar-lo a vostè com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. i a més permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com per exemple les visites realitzades o pàgines concretes que visiti.

La finalitat de les cookies és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid als serveis seleccionats.

Si no desitja que es guardin cookies en el seu navegador o prefereix rebre una informació cada vegada que una cookie sol·liciti instal·lar-se, pot configurar les seves opcions de navegació perquè es faci d’aquesta forma. La major part dels navegadors permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

 • Les cookies són sempre rebutjades.
 • El navegador pregunta si l’usuari desitja instal·lar cada cookie.
 • Les cookies són sempre acceptades.

El seu navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que desitja que s’instal·lin en el seu ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:

 • Rebutjar les cookies de determinats dominis.
 • Rebutjar les cookies de tercers.
 • Acceptar cookies com no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca).
 • Permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent.

 Per a permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot trobar informació sobre com configurar els navegadors més usats en les següents ubicacions:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’ajuda del navegador.
 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport de Appleo  l’ajuda del navegador.

Respecte de les cookies de tercers, és a dir aquelles que són alienes al nostre lloc web, no podem fer-nos responsables del contingut i veracitat de les polítiques de privacitat que ells inclouen pel que la informació que li oferim és sempre amb referència a la font.

A continuació l’informem detalladament de les cookies que poden instal·lar-se des del nostre lloc web. En funció de la seva navegació podran instal·lar-se totes o només algunes d’elles.

NomCategoriaDescripcióPropietatDuració
PHPSESSIDFuncionalitatAquesta cookie és usada pel llenguatge PHP per a permetre que les variables de sessió siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookies és essencial per al funcionament d’aquesta web.PròpiaFinalització de la sessió
_icl_current_languageFuncionalitatS’utilitza per a recordar l’idioma que ha seleccionat l’usuari i mostrar-li els continguts en aquest mateix idioma al llarg de la seva navegació.Pròpia24 hores
wordpress_logged_in_FuncionalitatS’activa durant el login i guarda els detalls d’autenticació.Pròpia1 any
wordpress_sec_FuncionalitatAquesta cookie s’utilitza perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades.Pròpia1 mes
wordpress_test_cookieFuncionalitatAquesta cookie s’utilitza perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades.PròpiaFinalització de la sessió
wp-settingsFuncionalitatServeix per a personalitzar la Interfície d’Usuari.Pròpia1 any
wp-settings-timeFuncionalitatServeix per a personalitzar la Interfície d’Usuari.PròpiaFinalització de la sessió

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, comprapublicaresponsable.cat (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a comprapublicaresponsable.cat es: Facto Cooperativa, SCCL, proveïda de NIF/CIF: F66633389. Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: Carrer de Comerç, 33, entl. 1. 08003 Barcelona

Telèfon de contacte: 93 138 33 33

Email de contacte: info@comprapublicaresponsable.cat

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per comprapublicaresponsable.cat, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre comprapublicaresponsable.cat i la persona usuària o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de la persona usuària se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de la persona usuària prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de la persona usuària durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a comprapublicaresponsable.cat són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. comprapublicaresponsable.cat es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de la persona usuària per al tractament de les seves dades personals per a un o més fins específics.

La persona usuària tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà lús del Lloc Web.

En les ocasions en què la persona usuària hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al desenvolupament correcte de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per comprapublicaresponsable.cat amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i la persona usuària o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de lobjecte social de comprapublicaresponsable.cat, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a la persona usuària, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà la persona usuària sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 24 mesos, o fins que la persona usuària sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a la persona usuària sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de la persona usuària seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà la persona usuària sobre el tercer país o organització internacional al qual es té intenció de transferir les dades, així com de l‟existència o absència d‟una decisió d‟adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per comprapublicaresponsable.cat. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

comprapublicaresponsable.cat es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i la persona usuària, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que comprapublicaresponsable.cat no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a la persona usuària sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

La persona usuària té sobre comprapublicaresponsable.cat i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de la persona usuària a obtenir confirmació de si comprapublicaresponsable.cat està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que comprapublicaresponsable.cat hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de la persona usuària que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de la persona usuària, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; la persona usuària hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; la persona usuària s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació,
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de la persona usuària a limitar el tractament de les vostres dades personals. La persona usuària té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però la persona usuària ho necessiti per fer reclamacions; i quan la persona usuària s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, la persona usuària tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de la persona usuària que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de comprapublicaresponsable.cat.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de la persona usuària a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així, doncs, la persona usuària podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència «RGPD-comprapublicaresponsable.cat«, especificant:

 • Nom, cognoms de la persona usuària i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa la persona usuària, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Carrer de Comerç, 33, entl. 1. 08003 Barcelona

Correu electrònic: info@comprapublicaresponsable.cat

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de comprapublicaresponsable.cat, i que per tant no són operats per comprapublicaresponsable.cat. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant de l’autoritat de control

En cas que la persona usuària consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que la persona usuària hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi a la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa del mateix.

comprapublicaresponsable.cat es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de manera explícita a la persona usuària. Es recomana a la persona usuària consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Contacta'ns

Vols fer alguna consulta?

info@comprapublicaresponable.cat
93 138 33 33
De dilluns a dijous de 9 a 18 h
Divendres de 9 a 14 h